Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nabór na ekspertów - Moje miejsce na Ziemi

01-08-2019  

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” ogłasza nabór na ekspertów dokonujących oceny wniosków składanych w ramach II edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”.

Kandydaci na ekspertów muszą spełniać następujące kryteria:

·        posiadać wykształcenie wyższe;

·        posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w jednej z następujących dziedzin: pomoc społeczna, społeczna odpowiedzialność biznesu, integracja i aktywizacja społeczna, edukacja;

·        posiadać znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.


Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w dokonywaniu oceny wniosków w innych programach grantowych.

Ocena wniosków odbywać się będzie online, poprzez Generator Wniosków. Planowany termin przeprowadzenia oceny formalnej i merytorycznej to 2.08.2019 – 23.09.2019 r.

Kandydatów zainteresowanych współpracą z Fundacją „ORLEN – DAR SERCA” prosimy o przesłanie swojego CV zawierającego opis doświadczenia zawodowego na adres: mojemiejsce@orlen.pl

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” informuje, że skontaktuje się wyłącznie z wybranymi kandydatami.


​​

RDD, Moje miejsce na Ziemi

« powrót