Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
PKN ORLEN wsparł około 300 organizacji pozarządowych

28-11-2018  

​Ponad 2 miliony złotych trafiło do blisko 300 organizacji z całej Polski w ramach Programu Grantowego „Moje miejsce na Ziemi” Fundacji ORLEN – DAR SERCA. 

Program „Moje miejsce na Ziemi” skierowany był do lokalnych organizacji, które chciały zrealizować pomysł na zmianę w swoim najbliższym otoczeniu. Laureaci zostali wyłonieni w drodze konkursu przez Radę Programu składającą się z przedstawicieli Fundacji. Najwyższe oceny otrzymały te inicjatywy, które przyczynią się do pozytywnych zmian w lokalnym otoczeniu, zaangażują w działania mieszkańców, a także wyróżniały się oryginalnością projektu. Wśród prac można znaleźć takie projekty jak: rozbudowanie zbiorów muzeum, organizacja turniejów sportowych, warsztaty dotyczące pierwszej pomocy, zajęcia artystyczne dla młodzieży ze świetlic środowiskowych. 

- Trudno znaleźć na mapie Polski miejsca, gdzie PKN ORLEN nie byłby obecny. Jesteśmy w dużych miastach i małych miejscowościach, dlatego chcemy współuczestniczyć w projektach  przynoszących korzyści lokalnym społecznościom. Program „Moje miejsce na  Ziemi”  jest również  formą dialogu społecznego, w ramach którego rozmawiamy o tym, jak wspólnie możemy realizować inicjatywy ważne dla rozwoju małych ojczyzn. Jestem przekonany, że zwycięskie projekty, które będą wdrażane przez lokalnych liderów społecznych odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców, a na tym zależy nam najbardziej  – powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Podsumowanie pierwszej edycji programu grantowego połączone z uroczystą Galą odbyło się 28 listopada w Warszawie. Wsparcie finansowe w wysokości od 3 do 15 tysięcy złotych otrzymały fundacje, stowarzyszenia, instytucje kultury, Ochotnicze Straże Pożarne, szkoły i inne organizacje działające na rzecz społeczności lokalnej. Laureaci będą realizować swoje projekty w całej Polsce do końca czerwca 2019 roku. 

Programowi „Moje miejsce na Ziemi” towarzyszyło aż 50 spotkań na stacjach paliw ORLEN w całej Polsce, podczas których mieszkańcy mogli bliżej poznać zasady udziału w projekcie, skonsultować swój pomysł, a także wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych przez Fundację. Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród seniorów i rodzin z dziećmi. Fundacji udało się dotrzeć z informacją o programie „Moje miejsce na Ziemi” do ponad 10 000 tysięcy osób. Tak wysoka frekwencja podczas pięciu wrześniowych weekendów przełożyła się na ponad 1100 wniosków, z których ponad 40 proc. zostało złożonych przez organizacje z małych miejscowości do 20 tys. mieszkańców, co świadczy o tym, że udało się zrealizować główne założenie programu.

PKN ORLEN wraz z Fundacją ORLEN – DAR SERCA od wielu lat wspiera społeczności lokalne na terenie całej Polski. Tylko w tym roku  zrealizowano program pomocy strażom pożarnym, w ramach którego wsparcie finansowe w łącznej kwocie ponad 2 mln złotych otrzymało 360 jednostek Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej. W całej 18-letniej historii programu była to kwota rekordowa. Ponadto Fundacja ORLEN – DAR SERCA podobnie jak w latach ubiegłych zrealizowała szereg działań na rzecz dzieci z rodzinnych domów dziecka, m.in. wakacje nad polskim morzem, ferie połączone z nauką jazdy na nartach, czy program stypendialny dla wychowanków. Kontynuowane były również programy stypendialne dla dzieci pracowników PKN ORLEN i spółek grupy kapitałowej oraz dla najmłodszych mieszkańców Płocka i powiatu płockiego. Na wsparcie w formie darowizn finansowych i rzeczowych mogły też liczyć społeczności lokalne z terenu całej Polski. W tym roku priorytet Fundacja nadała projektom, które towarzyszyły obchodom 100-lecia niepodległości Polski. Ponadto uruchomiła nowe projekty własne: m.in. Program Stypendialny BONA FIDE, w ramach którego sześć młodych osób, pragnących tworzyć w przyszłości nową generację liderów gospodarczych Polski otrzymało wsparcie finansowe na pokrycie czesnego na najlepszych zagranicznych uczelniach wyższych​

« powrót