Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pamiętajmy o bohaterach II Wojny Światowej

03-08-2018  Informacja prasowa

​Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” wspiera Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka” 

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” przeznaczyła środki na remont i pielęgnację Kwater Harcerskich Batalionów Armii Krajowej „Zośka” A-20 oraz „Parasol” A-24, znajdujących się na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Darowizna pokryła koszt wymiany drewnianych, brzozowych krzyży – symbolu walki i męczeństwa jednej z najbardziej zasłużonych formacji wywodzących się z Szarych Szeregów. Renowacja kwater poległych powstańców jest zarazem inauguracją ogólnopolskiego programu Czuwamy! Pamiętamy! organizowanego przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”.

W ramach programu Czuwamy! Pamiętamy! Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” przeznaczy fundusze na przywrócenie należnej czci i pamięci poległym podczas II Wojny Światowej bohaterom. Istotą działań jest upamiętnienie miejsc ważnych historycznie dla lokalnych społeczności, ale z różnych powodów zapomnianych. Programowi będą towarzyszyć działania edukacyjne, które mają na celu krzewienie szacunku dla bohaterów II Wojny Światowej wśród młodzieży. Wnioski o przyznanie funduszy będzie można składać za pośrednictwem formularza, który zostanie zamieszczony na stronie Fundacji, www.orlendarserca.pl​.

Wywodzący się z Szarych Szeregów Batalion Armii Krajowej „Zośka” został utworzony 1 września 1943 roku. Nazwany na cześć dowódcy warszawskich Grup Szturmowych, Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”, brał udział w licznych akcjach dywersyjno-sabotażowych, skutecznie niszcząc hitlerowski transport kolejowy zaopatrujący front wschodni. „Zośkowcy” walczyli także w Powstaniu Warszawskim w Zgrupowaniu AK „Radosław” na Woli, Starym Mieście i Czerniakowie. Zdziesiątkowani po krwawych walkach, połączyli swe siły z batalionem „Parasol”. Bataliony „Zośka” i „Parasol” zostały odznaczone Srebrnymi Krzyżami Orderu Virtuti Militari.

Naszym – powstańców warszawskich oraz Społecznego Komitetu, będącego spadkobiercą tradycji i strażnikiem pamięci Batalionów „Zośka” i „Parasol” – obowiązkiem jest utrzymanie i przekazanie następnym pokoleniom kwatery Batalionu „Zośka”, pełnej wymownej symboliki, będącej świadectwem wielkiej ofiary kwiatu warszawskiej młodzieży, która nie zawahała się oddać życia w walce o Niepodległą Polskę. Brzozowe krzyże zobowiązują kolejne pokolenia do pamięci o bohaterach – tłumaczy prof. Tytus Karlikowski, Honorowy Przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”.

Groby poległych żołnierzy znajdują się w Kwaterze Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka” (A–20) na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Ustawione na grobach białe brzozowe krzyże dla współczesnych harcerzy stanowią symbol heroicznej walki. Opiekę nad grobami poległych żołnierzy batalionu „Zośka” i batalionu „Parasol” sprawuje Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”. Komitet kultywuje również pamięć o żołnierzach i o ich bohaterskich czynach.

Jedną z misji Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” jest wspieranie działań związanych z krzewieniem tradycji narodowych. Ogromnie ważne jest dla nas kultywowanie pamięci o bohaterach i chronienie jej przed zapomnieniem, stąd decyzja o rozpoczęciu programu Czuwamy! Pamiętamy! Jest to dla nas zaszczyt, że mogliśmy wesprzeć Społeczny Komitet Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, który od lat dba o zachowanie należnej czci miejsc spoczynku żołnierzy-harcerzymówi Marta Lau, prezes Fundacji ORLEN – DAR SERCA.

Więcej informacji na temat Batalionu Armii Krajowej „Zośka” oraz „Parasol” znaleźć można na stronie Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych Żołnierzy Batalionu „Zośka”, www.batalionzoska.pl.

czuwamy pamietamy1.jpg 
 
czuwamy pamietamy2.jpg
czuwamy pamietamy3.jpgczuwamy pamietamy4.jpg« powrót