Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Twój 1% pomoże podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka

24-01-2017  

1% dla Fundacji „ORLEN - DAR SERCA” to 100% uśmiechu dzieci w Rodzinnych Domach Dziecka.  Dzięki tym środkom Fundacja może efektywniej wspierać proces wychowania dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych.  

Rodzinnymi Domami Dziecka Fundacja zajmuje się już od 15 lat. To takie szczególne miejsca otwierające się na potrzeby dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą w pełni doświadczyć dzieciństwa w otoczeniu rodziny biologicznej.  Obecnie, pod opieką ORLEN-DAR SERCA jest prawie 350 takich placówek, a w nich wspieranych wychowanie ponad 2 500 dzieci. Pomoc  jest wszechstronna, skierowana bezpośrednio  do podopiecznych,  opiekunów i całych rodzin. Fundacja wyrównuje szanse edukacyjne prowadząc dwa programy stypendialne skierowane do najzdolniejszych, ale i osiągających sukcesy sportowe podopiecznych, pomaga także w terapii  i edukacji poprzez darowizny celowe. Wiedząc,  jak ważną rolę w wychowaniu odgrywają więzi między domownikami, ułatwia ich budowanie podczas wspólnych wyjazdów na zimowiska i wakacje.  Natomiast organizując konferencje naukowe wzmacnia kompetencje osób, które zdecydowały się otworzyć swoje domy i podjąć trud wychowania dzieci. Podczas nich opiekunowie nie tylko mogą pogłębić swoją wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną, poprzez możliwość wymiany wzajemnych doświadczeń. 

Tylko w ubiegłym roku Fundacja  zorganizowała 9 turnusów wakacji i ferii zimowych, wręczyła ponad 220 stypendiów najzdolniejszym wychowankom, podarowała blisko 900 paczek świątecznych oraz finansowała leczenie dzieci wymagających rehabilitacji.  Opiekunów prowadzących RDD zaprosiła natomiast na dwudniową konferencję doskonalącą ich umiejętności wychowawcze.

Twój 1% pomoże Fundacji działać na jeszcze większą skalę, ponieważ całkowity dochód z akcji, Fundacja przekazuje na działania skierowane do Rodzinnych Domów Dziecka.

Jak przekazać 1% na rzecz FODS?  Zachęcamy do skorzystania  z darmowego programu e-pity dostępnego  tutaj.  W przypadku wypełniania deklaracji samodzielnie, prosimy o wpisanie  we właściwym formularzu PIT w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”  numer KRS 0000037031 oraz kwotę nieprzekraczającą wartości 1% podatku należnego (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). 
 
Dziękujemy za każdy Dar Serca! 
 Plakat 1  procent 2016_www.png

« powrót