Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stypendia naukowe i sportowe dla uzdolnionych wychowanków RDD

03-07-2017  

3 lipca rusza kolejna edycja programu stypendialnego dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Od tego roku program podzielony jest na dwa moduły: naukowy i sportowy. Szanse na wsparcie mają wychowankowie, którzy osiągają dobre wyniki w nauce lub mają na swoim koncie pierwsze sukcesy sportowe. Rekrutacja do programu potrwa do końca lipca.

 

O stypendium wnioskować mogą uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w 6 i 7 klasie szkoły podstawowej, w szkole ponadgimnazjalnej, lub są uczniami gimnazjów. Aby otrzymać stypendium naukowe, należy posiadać średnią ocen co najmniej na poziomie 4,5 (lub minimalnie 3,5 gdy uczeń posiada inne szczególne osiągnięcia). Z kolei o stypendium sportowe mogą starać się uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym osiągnęli sukcesy sportowe w konkurencjach indywidualnych lub zespołowych. Moduł naukowy skierowany jest również do studentów – zarówno tych, którzy pierwszy rok nauki rozpoczną w październiku, jak i starszych. Wniosek o stypendium w formie on-line dostępny jest poniżej. Formularz należy wypełnić do 30 lipca, a najpóźniej 31 lipca wysłać pocztą tradycyjną na adres Fundacji.

Inicjowany właśnie program stypendialny zintegrował dwa programy dla podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka, funkcjonujące dotychczas niezależnie od siebie. W poprzednim roku, w ramach obu tych programów, środki na pokrycie wydatków związanych z edukacją otrzymało aż 110 ponadprzeciętnie zdolnych podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka. Wspieranie edukacji wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka, ma ułatwiać ich start w dorosłe życie.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem programu dostępnym poniżej.​ 

Regulamin programu stypendialnego dla Rodzinnych Domów Dziecka 2017_2018.pdfRegulamin programu stypendialnego dla Rodzinnych Domów Dziecka 2017_2018.pdf

Stypendia naukowe - formularz

Stypendia sportowe - formularz​  ​​

RDD

« powrót