Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
DAR SERCA dla Mistrzów Chemii

07-04-2014  

Fundacja ORLEN – DAR SERCA będzie kontynuowała ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie CHEMII”, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas gimnazjum. Zdolni uczniowie, którzy wykazują zainteresowanie chemią oraz przedmiotami ścisłymi otrzymają wsparcie Fundacji na edukację w szkołach średnich w roku szkolnym 2014/2015. Rekrutacja do programu wystartowała we wtorek 7 kwietnia. 
 
Stypendystami programu „Mistrzowie CHEMII” mają szansę zostać uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz wykazują się osiągnięciami w dziedzinie chemii i zaangażowaną postawą społeczną. Ogólnopolska rekrutacja do programu odbywać się będzie dwuetapowo. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza on-line na stronie internetowej Fundacji oraz przesłanie do końca kwietnia dokumentów określonych regulaminem. Uczniowie z województw Polski północnej i centralnej aplikują do szkoły w Toruniu, natomiast młodzież z województw południowych ma szansę na podjęcie nauki w krakowskim technikum. Spośród kandydatów do stypendium zostaną wybrani uczniowie, którzy następnie muszą przejść ścieżkę rekrutacji do szkoły (tzw. „logowanie”), zgodnie z wymogami systemu oświatowego. Do programu stypendialnego zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy w obydwu etapach otrzymają łącznie największą liczbę punktów, przyznanych przez Komisję Stypendialną.
 
Przypomnijmy, że w dwóch edycjach programu w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 Fundacja przyznała 22 stypendia. W ramach stypendium Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją – w tym zakup podręczników i pomocy szkolnych, udziału w programie zajęć dodatkowych, określonych przez szkołę oraz opłaca pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków, związanych z nauką.
 
Program „Mistrzowie CHEMII” został doceniony i otrzymał tytuł Laureata w kategorii „Programy stypendialne firm” w ogólnopolskim konkursie „Dobre stypendia 2013”. Program realizowany jest we współpracy z dwoma szkołami stopnia ponadgimnazjalnego: Liceum Akademickim przy Zespole Szkół UMK w Toruniu oraz Technikum Chemicznym i Ochrony Środowiska nr 3 w Zespole Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Możliwość edukacji w tych placówkach zapewnia stypendystom znakomite warunki dla kształcenia i rozwoju zainteresowań. Szkoły współpracują z uznanymi ośrodkami akademickimi, m.in. Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Jagiellońskim, czy Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, oferując możliwości udziału w zajęciach i projektach naukowych.
 
 
 

« powrót