Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Idea wolontariatu inspiracją do pomocy Hospicjom

21-12-2016  

Osiem placówek zgłoszonych przez pracowników PKN ORLEN otrzyma od Fundacji „ORLEN- DAR SERCA” darowizny o ogólnej wartości 100 000 zł, w ramach programu wsparcia hospicjów. To pierwsza edycja programu Fundacji na rzecz pomocy placówkom hospicyjnym w Polsce, realizowanej przy współpracy z pracownikami PKN ORLEN.


Podstawowym celem Programu jest promocja idei wolontariatu, ale także poprawa warunków opieki nad chorymi w placówkach wskazanych przez pracowników. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem, 140 osób zaproponowało Fundacji dofinansowanie działalności 8 placówek. Na podstawie opinii wydanej przez komisję złożoną z przedstawicieli Fundacji i Fundatora, darowizny przyznano wszystkim zgłoszonym instytucjom.

Pomoc trafi więc do Stowarzyszenia Hospicyjno - Paliatywnego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku i hospicjum prowadzonego przez Caritas Diecezji Płockiej. Fundacja wesprze także łódzką Fundację Gajusz, prowadzącą hospicjum  dla dzieci w trybie stacjonarnym i domowym, ale również opiekującą się rodzinami w trybie hospicjum prenatalnego. We Wrocławiu pracownicy zgłosili Bonifraterskie Centrum Opieki Hospicyjnej, w Szczecinie Hospicjum św. Jana Ewangelisty, w Warszawie Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej, na Śląsku Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis, a na Pomorzu Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Symbolicznego wręczenia czeków przedstawicielom hospicjów znajdujących się najbliżej Płocka i Warszawy dokonał Prezes PKN ORLEN Wojciech Jasiński podczas świątecznych spotkań pracowników PKN ORLEN w tych miastach.

Fundacja przekaże darowizny na zaspokojenie największych potrzeb hospicjów wskazanych przez pracowników PKN ORLEN. Beneficjenci sami zdecydują, czy środki wydadzą na zakup sprzętu medycznego, leki, materiały opatrunkowe i higieniczne, czy też woleliby darowizny rzeczowe w postaci kart paliwowych, które byłyby bardzo przydatne do wyjazdów i prowadzenia opieki w trybie domowym.

Jednym z ważnych punktów aplikacji służącej zgłoszeniu placówek był opis własnej działalności wolontariackiej na rzecz wsparcia wskazanych placówek. Zgłaszający zazwyczaj wskazywali tu jako formę zaangażowania swoje wsparcie materialne, czy to w ramach akcji 1%, czy też bezpośrednich wpłat na konto. Część pracowników deklarowała, iż pomaga w ramach programu grantowego realizowanego przez PKN ORLEN, lub pomaga innym wolontariuszom, ale też samodzielnie odwiedza chorych w zgłoszonej placówce. Kilkanaście osób uznało, że zgłoszenie w programie jest dobrą formułą wsparcia, a tym samym zainicjowania swojego zaangażowania w wolontariat. W jednym z przypadków stwierdzono, że program był pretekstem do odwiedzenia hospicjum i będzie na pewno początkiem dalszej współpracy. Za wszystkie zgłoszenia do programu serdecznie dziękujemy.​


hospicjum_1.jpg

hospicjum_2.jpg


​​​​

« powrót