Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Złóż wniosek o darowiznę
Fundacja ORLEN wspiera działania zgodnie z § 10 Statutu Fundacji.  Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Przyznawania Darowizn przez Fundację ORLEN. 

 

Aktualny regulamin: 

Regulaminy archiwalne: 


 

​W celu aplikowania o darowiznę, należy wypełnić właściwy wniosek on-line:


Wypełnij wniosek on-line dla Rodzinnych Domów Dziecka i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Typu Rodzinnego​

Wypełnij wniosek on-line dla osób fizycznych


Wypełnij wniosek on-line dla organizacji/instytucji


 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją składania wniosku dla organizacji/instytucji.​


 

Instrukcja do złożenia wniosku_organizacje.pdfInstrukcja do złożenia wniosku_organizacje.pdf


 

Wzór sprawozdania dla organizacji/instytucji:

 

Wzór_sprawozdania_dla_organizacji--Załącznik_nr_1_do_Umowy.docxWzór_sprawozdania_dla_organizacji--Załącznik_nr_1_do_Umowy.docx


​​    Wzór sprawozdania dla RDD/POW i osob fizycznych:​

Wzór sprawozdania_Załącznik nr 1 do Umowy Darowizny.docWzór sprawozdania_Załącznik nr 1 do Umowy Darowizny.doc


Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji raz w miesiącu. Informacja o pozytywnej decyzji Zarządu przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku.

W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na weryfikację przez Fundację informacji zawartych we wniosku. Fundacja zastrzega sobie również możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny. 


 Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków złożonych na formularzu innym niż formularz Fundacji ORLEN zamieszczony na stronie. Wnioski złożone z pominięciem procedury opisanej powyżej mogą pozostać bez odpowiedzi. Zarząd Fundacji ORLEN w dniu 12 lipca 2018 przyjął uchwałę w sprawie zakazu przyjmowania lub dokonywania wpłat gotówkowych o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

 

 
​​​​​​​​