Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” ogłasza Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dzieciom i młodzieży z rodzinnych domów dziecka w roku szkolnym 2010/2011.

28-05-2010  Informacja prasowa

​Jednym z głównych celów działania Fundacji jest pomoc rodzinnym domom dziecka. Pomoc tę Fundacja stara się realizować w różny sposób, stosując różne formy pomocy.

Po raz kolejny organizowany jest wypoczynek letni w Mrzeżynie. Będzie tam wypoczywało 26 rodzin, które dotychczas nie spędziły jeszcze części lata z Fundacją.

Fundacja pomaga też od początku swego działania w potrzebach doraźnych, kiedy sytuacja tego wymaga.
W kwietniu Fundacja zaprosiła osoby prowadzące rodzinne domy dziecka do Serocka, do udziału w specjalnie dla nich przygotowanych warsztatach. 

Od kilku lat zdolni i pilni w nauce wychowankowie mają możliwość otrzymania stypendium Fundacji. W roku szkolnym/akademickim 2008/2009 stypendia otrzymywało 45 uczniów i 9 studentów, obecnie naszymi stypendystami jest 86 uczniów i 13 studentów. 
Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku szkolnym/akademickim stypendia Fundacji otrzyma jeszcze większa grupa wychowanków rodzinnych domów dziecka.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji. Wybór na charakter konkursu, z uwzględnieniem możliwości Fundacji. 

Wymagania Fundacji w stosunku do kandydatów na stypendystów są wskazane w Regulaminie stypendialnym. 

Aby zostać stypendystą Fundacji należy:
 
 
  1. pobrać załączony Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów dla dzieci i młodzieży z rodzinnych domów dziecka w roku szkolnym 2010/2011, wraz załącznikiem, którym jest formularz wniosku o stypendium,
  2. dokładnie zapoznać się z Regulaminem, 
  3. wypełnić starannie wniosek o stypendium,
  4. dołączyć do wniosku poświadczoną kopię świadectwa z roku szkolnego 2009/2010,
  5. dołączyć kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia wykraczające poza obowiązki wynikające z programu nauki (dokumenty te także powinny być poświadczone, przynajmniej przez szkołę),
  6. sprawdzić, czy zgromadzone dokumenty stanowią wymagany komplet,
  7. wysłać komplet dokumentów do Biura Fundacji na adres: ul. Gordona Bennetta 2; 02-159 Warszawa.
Uwaga:
  • przy wypełnianiu wniosku stypendialnego należy podać kontakty wskazane we wniosku: aktualne numery telefonów, adresy, itp.
  • dokumenty poświadczające osiągnięcia powinny dotyczyć przede wszystkim sukcesów osiągniętych w ciągu minionego roku szkolnego.
 Regulamin stypendialny
 Wniosek

Życzymy powodzenia,

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”
Warszawa, maj 2010 r. 

« powrót