Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Program CZUWAMY! PAMIĘTAMY!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Programu Czuwamy! Pamiętamy!, w ramach którego można ubiegać się do 7000 złotych na rewitalizację Miejsc Pamięci.

O środki z kampanii Czuwamy! Pamiętamy! mogą ubiegać się zarówno osoby prawne, jaki jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Wnioski o przyznanie darowizny na renowację miejsc pamięci można składać od 28 maja do 1 lipca 2019 r. za pośrednictwem formularza, znajdującego się na stronie Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”, https://grantydarserca.orlen.pl/#/login.

Zachęcamy do przekazywania informacji o możliwości uzyskania środków z naszego programu wśród organizacji z Państwa okolicy oraz do zapoznania się z Regulaminem i FAQ.

W zeszłorocznej edycji Programu udało wesprzeć się środkami finansowymi 14 projektów zgłoszonych przez organizacje, stowarzyszenia i instytucje gminne!

Kontakt: czuwamypamietamy@orlen.pl​


2019 FAQ_CZUWAMY.pdf2019 FAQ_CZUWAMY.pdf

Regulamin Programu Czuwamy.pdfRegulamin Programu Czuwamy.pdf