Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wniosek o darowiznę

Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera działania zgodnie z § 10 Statutu Fundacji. 

W celu aplikowania o udzielenie wsparcia w formie darowizny, należy wypełnić właściwy wniosek on-line dla osób fizycznych, prawnych lub Rodzinnych Domów Dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego.
Przed złożeniem wniosku uprzejmie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Przyznawania Darowizn przez Fundację "ORLEN - DAR SERCA".​


UWAGA!

Wnioski w Programie wsparcia straży pożarnych przyjmuje PKN ORLEN. Wnioski do tego Programu znajdują się pod poniższym linkiem: http://www.orlen.pl/PL/Odpowiedzialny_Biznes/Dobroczynnosc/ProgramPomocyStrazomPozarnym/Strony/default.aspx 

Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji raz w miesiącu. Informacja o decyzji Zarządu przesyłana jest na adres mailowy podany we wniosku.
 
W celu ubiegania się o przyznanie darowizny, niezbędne jest wyrażenie przez wnioskodawcę zgody na weryfikację przez Fundację informacji zawartych we wniosku. Fundacja zastrzega sobie również możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów. W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny. 

Zarząd Fundacji zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania wniosków złożonych na formularzu innym niż formularz Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” zamieszczony na stronie. Wnioski złożone z pominięciem procedury opisanej powyżej mogą pozostać bez odpowiedzi.​ 

Zarząd Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” w dniu 12 lipca 2018 przyjął uchwałę w sprawie zakazu przyjmowania lub dokonywania wpłat gotówkowych o wartości równej lub przekraczającej 10 000 euro, bez względu na to czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. ​​​​​​​​​​​​​​