Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wolontariat
Wolontarilogo_wolontariat_PKN_ORLEN.JPGat Pracowniczy ORLEN to budowanie relacji z pracownikami i między pracownikami, lecz także włączanie i zachęcanie ich do uczestnictwa w działaniach charytatywnych inicjowanych i realizowanych przez firmę na rzecz potrzebujących. Szczególnie cenne i aktywnie wspierane prze PKN ORLEN są działania społeczne samodzielnie inicjowane i realizowane przez pracowników .
 
 
 
 
 
 
PKN ORLEN wyraża swoje poparcie dla społecznej aktywności pracowników poprzez:
 
 • wewnętrzną i zewnętrzną komunikację ich działań,
 • promowanie i nagradzanie ich postaw,
 • zapewnienie ubezpieczenia i wyżywienia wolontariuszom podczas realizowanych działań,
 • rzeczowe i finansowe wspieranie organizacji, w których działają  lub chcą działać pracownicy firmy
 • wsparcie organizacyjno-doradcze podejmowanych działań
 
Program Wolontariat Pracowniczy ORLEN nieustannie się rozwija i szuka nowych pól aktywności dla pracowników - wolontariuszy – realizując projekty zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez samych pracowników lub samodzielnie je inicjując (m.in. współpraca z władzami i organizacjami lokalnymi).
 
W Koncernie oprócz działań podejmowanych spontanicznie, istnieją projekty, które na stałe już wpisały się w kalendarz wydarzeń firmowych:
 1. konkurs na  najpiękniejszą bożonarodzeniową kartkę jest jednym z wielu  przedsięwzięć dobroczynnych Spółki, realizowanym od 2003 roku projektem adresowanym do podopiecznych Rodzinnych Domów Dziecka, którymi opiekuje się Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Spośród nadesłanych na konkurs prac, jury dokonuje wyboru tej, która staje się pocztówką korporacyjną i wraz ze świątecznymi życzeniami trafia do klientów, współpracowników oraz partnerów biznesowych PKN ORLEN. Autor wybranej przez jury kartki oprócz dumy z faktu, iż jego dzieło stało się zimową kreacją kartki Koncernu, otrzymuje atrakcyjną nagrodę, a każdy uczestnik konkursu otrzymuje świąteczną paczkę ze słodyczami na specjalnym spotkaniu mikołajkowym organizowanym jako podsumowanie konkursu. Dotychczas przekazaliśmy dzieciom z Rodzinnych Domów Dziecka ponad 7 tys. paczek ze słodyczami i nagrody o wartości ponad 70 tys. zł. W spotkaniach z dziećmi biorą udział wolontariusze - pracownicy Koncernu.
 2. zt3.JPGakcja „Zaczarowany Tornister” - realizowana corocznie od 2009 r., jest odpowiedzią na potrzeby lokalnej społeczności. Celem akcji „Zaczarowany Tornister” jest zakup  przez wolontariuszy Koncernu kompletnych wyprawek szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin z Płocka. Każda z zakupionych przez pracowników wyprawek pakowana jest w fundowane przez PKN ORLEN plecaki z odblaskiem. Finał akcji „Zaczarowany tornister” wraz z przekazaniem tornistrów dzieciom ma miejsce podczas rodzinnego pikniku, zorganizowanego tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego. Gry i zabawy sportowo – artystyczno - rekreacyjne są przygotowane i  koordynowane przez wolontariuszy Koncernu. Łącznie ufundowaliśmy ponad 700 wyprawek.
 3. akcja „Spełniamy marzenia” – projekt realizowany rokrocznie od 2007, polegający na spełnieniu przez pracowników marzeń napisanych w liście do św. Mikołaja przez Dzieci z  Rodzinnych Domów Dziecka. A marzenia są różne i często zaskakujące – jak trampolina, gitara, czy sukienka ale zawsze wszystkie zostają zrealizowane. W ten wyjątkowy projekt zaangażowanych w każdym roku jest ponad 300 osób; a spełnionych dotychczas marzeń dzieci łącznie ponad 500.
Ponad wyżej wspomniane projekty cyklicznie realizowane, firma organizuje również jednorazowe przedsięwzięcia np.
 
 • akcja „Pomagam powodzianom” – w 2010 r. pracownicy Koncernu zaangażowali się w pomoc dla mieszkańców Płocka i okolic poszkodowanych przez powódź. Poruszeni ich losem, pracownicy Koncernu, przy wsparciu logistycznym firmy, zorganizowali zbiórkę darów, które trafiły do lokalnego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Zbiórkzabawa_pilki.JPGa była spontaniczna, a organizatorom akcji udało się zebrać znaczną ilość rzeczy pierwszej potrzeby, takich jak: środki chemiczne i artykuły gospodarstwa domowego oraz żywność. Dodatkowo w trakcie największego święta branżowego pracowników Dnia Chemika – zorganizowana została zbiórka środków finansowych. Każdy kto zdecydował się wrzucić przysłowiową złotówkę do puszki otrzymywał w zamian specjalnie w tym celu przygotowaną okolicznościową naklejkę.
 • akcja „Kolorowy szpital” - PKN ORLEN przy wsparciu Fundacji ORLEN - DAR SERCA, zakupił 60 kompletów kolorowej pościeli (poszewki, prześcieradła, wkłady do pościeli) oraz sztućce dla nowo otwartego Oddziału Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Wolontariusze – pracownicy własnoręcznie przygotowali łóżka dziecięce  a w każdym pokoju pozostawili maskotki jako prezent dla przyszłych małych pacjentów.
 • Świąteczne pakowanie prezentów – projekt realizowany w latach 2006-2008 (zapakowaliśmy ponad 2 tys. paczek ze słodyczami)
 • Sadzenie drzewek wokół Zakładu Produkcyjnego w Płocku – w 2006 roku pracownicy – wolontariusze zasadzili ponad 100 drzewek wokół głównej siedziby firmy. Na pamiątkę każdy mógł nazwać drzewko swoim imieniem.
 • Współpraca z płocką Caritas – współorganizacja pobytu i opieka nad grupą dzieci z Białorusi
 • Współpraca z MOPS – organizacja spotkania świątecznego dla dzieci ze świetlic środowiskowych
 • Współpraca  ze świetlicami środowiskowymi
Wolontariat Pracowniczy ORLEN jest sprawdzoną i skuteczną formą aktywności i czynienia dobra. Wsparcie i zaangażowanie Koncernu sprawia, że pracownicy chętnie włączają się w działania dobroczynne, a tym samym postrzegają swoją Firmę jako wrażliwą i otwartą na potrzeby innych. Ponadto wspólne działania pozwalają pracownikom lepiej się poznać i budują korzystne relacje międzyludzkie.
 
Wolontariat Pracowniczy ORLEN -  to przestrzeń dla osób wrażliwych, mądrych i dojrzałych.
 
Więcej informacji na www.wolontariat.orlen.pl 
e-mail: wolontariat@orlen.pl