Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Tankuj i pomagaj

Podsumowanie akcji

W 2016 roku użytkownicy programu VITAY zebrali ponad 10,5 mln punktów na cele charytatywne, które zostały przekazane Fundacji „ORLEN - DAR SERCA”.

Zebrane przez kierowców punkty po przeliczeniu na złotówki dały sumę ponad 53 tys. złotych i umożliwiły Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” wyposażenie dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka w zestawy przyborów szkolnych, opłacenie rehabilitacji potrzebującym wychowankom, ufundowanie najzdolniejszym podopiecznym rocznych stypendiów oraz zaopatrzenie wszystkich placówek w sprzęt przeciwpożarowy.

Przekazując punkty VITAY na rzecz Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” pomagasz rozwijać talenty wychowanków Rodzinnych Domów Dziecka i wspierasz ich start w dorosłe życie.
Aby dołączyć do akcji, wystarczy jako nagrodę w katalogu VITAY wybrać 500 pkt dla Rodzinnych Domów Dziecka. Zadeklarowane punkty zostaną przeliczone na konkretne kwoty i przekazane na potrzeby dzieci z Rodzinnych Domów Dziecka.

Użytkownicy programu VITAY mają również możliwość wsparcia inicjatyw na rzecz ochrony środowiska. Tylko w 2016 roku przekazali ponad 2,5 mln punktów VITAY, za równowartość których Fundacja sfinansowała miesięczną opiekę nad bocianami, sarnami i sokołami, leczenie oraz rehabilitację orłów i sadzenie drzew na obszarach miejskich. Pełen katalog nagród z tej kategorii znajduje się w zakładce ECO VITAY.

Dziękujemy serdecznie za Twój Dar Serca!​


grafika_VITAY_831x448.jpg