Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wniosek o darowiznę

​Fundacja “ORLEN - DAR SERCA” wspiera działania zgodnie z § 10 Statutu Fundacji. W celu aplikowania o udzielenie wsparcia w formie darowizny, należy wypełnić właściwy wniosek (dla osób fizycznych lub prawnych). Wnioskodawców reprezentujących rodzinne domy dziecka oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze Typu Rodzinnego, prosimy o wypełnienie „Wniosku dla Rodzinnych Domów Dziecka”.

Fundacja zastrzega sobie możliwość wystąpienia do wnioskodawcy o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów.  W sytuacji pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Fundacja wystąpi do wnioskodawcy o przesłanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy darowizny.

Wnioski do Fundacji można przesyłać (forma do wyboru):
1. pocztą elektroniczną na adres: fundacja@orlen.pl
2. listownie na adres:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Wnioski o darowiznę rozpatrywane są przez Zarząd Fundacji. Informację o decyzjach Zarządu można uzyskać pod numerem telefonu: 22 778 08 51 lub wysyłając zapytanie pocztą elektroniczną na adres: fundacja@orlen.pl.

Wnioski do pobrania:

Wniosek_o_darowiznę_osoby_fizyczne_2013.docWniosek o darowiznę osoby fizyczne
Wniosek_o_darowiznę_osoby_fizyczne-2013.pdfWniosek o darowiznę osoby fizyczne

wniosek_o_darowiznę_osoby_prawne-2013.docWniosek o darowiznę osoby prawne
wniosek_o_darowiznę_osoby_prawne_2013.pdfWniosek o darowiznę osoby prawne

wniosek_o_darowiznę_Rodzinny_Dom_Dziecka_2013.docWniosek o darowiznę Rodzinny Dom Dziecka
wniosek_o_darowiznę_Rodzinny_Dom_Dziecka-2013.pdfWniosek o darowiznę Rodzinny Dom Dziecka