Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dokumenty, regulaminy i logotyp
Fundacja ORLEN działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), niniejszego Statutu, Regulaminów Rady Fundacji i Zarządu Fundacji oraz innych aktów wewnętrznych. 

Dokumenty Fundacji ORLEN:


Aktualny regulamin: Regulamin przyznawania darowizn Fundacji ORLEN 23.01.2020.pdfRegulamin przyznawania darowizn Fundacji ORLEN 23.01.2020.pdf (obowiązuje od 17.03.2020)

Poprzedni regulamin: Regulamin przyznawania darowizn Fundacji ORLEN 26.03.2019.pdfRegulamin przyznawania darowizn Fundacji ORLEN 26.03.2019.pdf (obowiązuje do 16.03.2020)
Logotyp i księga znaku Fundacji ORLEN:

​​​​​