Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt - Fundacja

Sekretariat biura Fundacji:

tel. 22 778 08 53​

Prosimy o kontakt w godzinach 10.00 - 15.00  

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

ul. Chemików 7 

09-411 Płock


 

Biuro w Warszawie:

ul. Gordona Bennetta 2B

02-159 Warszawa

 

Adres do korespondencji:

Fundacja ORLEN - DAR SERCA

ul. Chemików 7

09-411 Płock

 
Inspektor Ochrony Danych – Marta Soluch
e-mail:​ iodods@orlen.pl

 
Numer rachunku bankowego:
Alior Bank nr rach. 43 2490 0005 0000 4530 5345 1934
 
Od marca 2007 roku Fundacja "ORLEN – DAR SERCA" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
 
 
Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813.​
 ​​