Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
STYPENDIUM BONA FIDE

Program stypendialny Bona Fide adresowany jest do studentów, którzy zakwalifikowali się na studia II stopnia na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych z tzw. listy szanghajskiej na kierunki studiów takie jak administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub im pokrewne.


Lista Stypendystów Programu Stypendialnego Bona Fide w roku akademickim 2018/2019

Zgodnie z §8 ust. 1 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów w programie stypendialnym Bona Fide w roku akademickim 2018/2019 Komisja Stypendialna, która obradowała w dniu 22 oraz 23 sierpnia 2018 roku informuje, że w roku akademickim 2018/2019 Stypendystami Programu zostali (kolejność alfabetyczna):

Pan Michał Dorociak - University of Oxford

Pan Marek Jezierski - University College London

Pan Tadeusz Kolasiński - Columbia University

Pan Paweł Struski - University of Cambridge

Pan Maciej Tomecki - University of Cambridge

Pan Jakub Wiaterek - Imperial College London​

Gratulujemy! 

Bona Fide, czyli z łaciny: w dobrej wierze, to inicjatywa o charakterze mecenatu, czyli opieki Fundacji spółek z udziałem Skarbu Państwa nad rozwojem młodych, zdolnych i ambitnych osób, pragnących tworzyć w przyszłości nową generację liderów gospodarczych Polski. Maksymalna kwota stypendium wynosi 200 000 zł brutto, a stypendyści po zakończeniu studiów zobowiązują się do podjęcia pracy w Spółkach Skarbu Państwa lub administracji publicznej przez ustalony indywidualnie okres czasu. W ramach Programu stypendialnego Bona Fide zaplanowane jest przyznanie maksymalnie 10 stypendiów.​​​

W oparciu o w § 11 ust. 7 Regulaminu, Organizator informuje, że zmianie ulega § 6 ust. 3 Regulaminu Programu. Jednocześnie publikujemy ujednolicony tekst Regulaminu uwzględniający dokonaną zmianę. 

1. Bona Fide_Regulamin_aktualizacja.pdf

3. FAQ - Najczęściej zadawane pytania dot. Programu Stypendialnego Bona Fide