Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
STYPENDIUM BONA FIDE

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” zaprasza do składania wniosków w Programie stypendialnym Bona Fide adresowanym do kandydatów, którzy zakwalifikowali się na studia II stopnia na jednej z 50 zagranicznych szkół wyższych z tzw. listy szanghajskiej na kierunki studiów takie jak administracja publiczna, zarządzanie w sektorze publicznym, ekonomia, stosunki międzynarodowe, politologia, prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne lub im pokrewne.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Programu stypendialnego Bona Fide oraz sekcją FAQ.


1. Regulamin Programu Stypendialnego Bona Fide - 2018.pdf1. Regulamin Programu stypendialnego​ Bona Fide​​

2. Formularz wniosku Programu Stypendialnego Bona Fide_2018.doc2. Formularz wniosku Programu Stypendialnego Bona Fide

3. FAQ - Najczęściej zadawane pytania dot. Programu Stypendialnego Bona Fide_2018.pdf3. FAQ - Najczęściej zadawane pytania dot. Programu Stypendialnego Bona Fide


Wypełniony formularz wniosku należy wysłać na adres e-mail: fundacja@orlen.pl lub stypendia@orlen.pl, natomiast oryginały załączników określone w regulaminie - pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”

ul. Bielańska 12

00-085 Warszawa

z dopiskiem: STYPENDIUM BONA FIDE

 

Wnioski można składać do 10 sierpnia 2018 r.


Rekrutacja do programu będzie składała się z dwóch etapów:

a) I etap: analiza dokumentów (10 - 14 sierpnia 2018)

b) II etap: rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami (15 - 21 sierpnia 2018)

Rozstrzygnięcie programu nastąpi do 24 sierpnia 2018.

razie pytań dotyczących programu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 778 08 99 lub 22 778 09 81. 

Bona Fide, czyli z łaciny: w dobrej wierze, to inicjatywa o charakterze mecenatu, czyli opieki Fundacji spółek z udziałem Skarbu Państwa nad rozwojem młodych, zdolnych i ambitnych osób, pragnących tworzyć w przyszłości nową generację liderów gospodarczych Polski. Maksymalna kwota stypendium wynosi 200 000 zł brutto, a stypendyści po zakończeniu studiów zobowiązują się do podjęcia pracy w Spółkach Skarbu Państwa lub administracji publicznej przez ustalony indywidualnie okres czasu. W ramach Programu stypendialnego Bona Fide zaplanowane jest przyznanie maksymalnie 10 stypendiów.​​​