Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nabór wniosków do programu stypendialnego „MISTRZOWIE CHEMII” został zakończony

Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” kontynuuje ogólnopolski program stypendialny „Mistrzowie CHEMII”, przeznaczony dla uczniów ostatnich klas gimnazjum. Zdolni uczniowie, którzy interesują się chemią oraz przedmiotami ścisłymi mają szansę otrzymać wsparcie Fundacji na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja do V edycji programu została zakończona. Laureatów programu poznamy na początku lipca.

Stypendystami programu „Mistrzowie CHEMII” zostaną uczniowie, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz mogą pochwalić się osiągnięciami w dziedzinie chemii i są zaangażowani w życie lokalnej społeczności. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Stypendialna wybierze kandydatów, którzy przejdą do drugiego etapu i będą musieli przejść ścieżkę rekrutacji do wybranej przez siebie szkoły zgodnie z wymogami systemu oświatowego. Do programu stypendialnego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy w obydwu etapach otrzymają od Komisji Stypendialnej łącznie największą liczbę punktów. W ramach stypendium Fundacja opłaca pobyt w internacie wraz z wyżywieniem, zajęcia dodatkowe a także pokrywa zakup podręczników i pomocy szkolnych oraz inne koszty związane z edukacją. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką.
  ​