Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Mistrzowie Chemii

„Mistrzowie Chemii” to program skierowany do szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy wykazują zainteresowanie przedmiotami ścisłymi oraz wiążą swoją przyszłość z chemią. Celem programu jest wspieranie rozwoju naukowego młodych chemików, poprzez zapewnienie im optymalnych warunków kształecenia. W ramach stypendium Fundacja pokrywa koszty związane z edukacją, m. in. zakup podręczników i pomocy szkolnych, udział w programie zajęć dodatkowych i pobyt w internacie wraz z wyżywieniem. Dodatkowo stypendyści otrzymują od Fundacji comiesięczne kieszonkowe na pokrycie osobistych wydatków związanych z nauką. Program realizowany jest we współpracy z Liceum Akademickim przy Zespole Szkół UMK w Toruniu oraz Technikum działającym w Zespole Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku. Do tej pory Fundacja zrealizowała już sześć edycji „Mistrzów Chemii” i może poszczycić się 30 absolwentami programu.

 Szczegóły naboru na rok szkolny 2018/2019 ogłosimy wkrótce.