Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt - Fundacja ORLEN
Adres e-mail do sekretariatu Fundacji: fundacja@orlen.pl

Uwaga! Ze względu na zdalny tryb pracy Fundacji ORLEN, prosimy o kontakt mailowy. W treści maila prosimy o podanie swojego numeru telefonu.

Adresy e-mail do poszczególnych pracowników: zakładka Zespół Fundacji 

Zapytania w sprawie otrzymanej darowizny prosimy kierować na adres: darowizny.fundacja@orlen.pl​ (Adres mailowy wyłącznie dla aktualnych beneficjentów Fundacji ORLEN). 


Dane rejestrowe: 

Fundacja ORLEN

ul. Chemików 7 

09-411 Płock

 

Adres do korespondencji i siedziba biura Fundacji:

Fundacja ORLEN 

ul. Bielańska 12

00-085 Warszawa 

 
Inspektor Ochrony Danych – Sylwia Mokrogulska, iodods@orlen.pl

 
Numer rachunku bankowego: 43 2490 0005 0000 4530 5345 1934 - Alior Bank
 
Fundacja ORLEN z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813.​

Od marca 2007 roku Fundacja ORLEN posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​