Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kontakt - Fundacja
Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Biuro w Warszawie:
ul. Gordona Bennetta 2B
02-159 Warszawa

Adres do korespondencji:
Fundacja ORLEN - DAR SERCA
ul. Chemików 7
09-411 Płock

tel. 22 778 08 51
tel. 22 778 08 53
tel. 22 778 08 52 (księgowość)
e-mail: fundacja@orlen.pl

Inspektor Ochrony Danych – Agata Uścińska
e-mail:​ iodods@orlen.pl

 
Numer rachunku bankowego:
Alior Bank nr rach. 43 2490 0005 0000 4530 5345 1934

Od marca 2007 roku Fundacja "ORLEN – DAR SERCA" posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.


Fundacja „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku, 09-411 Płock, przy ul. Chemików 7 jest organizacją pożytku publicznego, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037031, REGON: 611330322, NIP: 774-26-91-813.