Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Stypendia Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” dla zdolnych uczniów

12-10-2018  

Rusza nabór do dwóch programów stypendialnych prowadzonych przez Fundację „ORLEN – DAR SERCA”. Szansę na wsparcie mają uczniowie z Płocka i powiatu płockiego oraz dzieci pracowników PKN ORLEN z całej Polski.

Program dla mieszkańców Płocka i powiatu płockiego podzielony jest w tym roku na trzy segmenty: naukowy, sportowy i społeczny. Stypendium naukowe skierowane jest do uczniów ze średnią minimum 4,7. Sportowcy muszą pochwalić się szczególnymi osiągnięciami sportowymi i średnią co najmniej 4,0; natomiast uczniowie szczególnie zaangażowani społecznie, np. w wolontariat na rzecz organizacji pozarządowej – 4,5. Uczeń sam wybiera, o które stypendium będzie się ubiegał.

Jednocześnie rusza nabór do programu „DLA ORŁÓW” skierowanego do dzieci pracowników PKN ORLEN. Szansę na stypendium mają uczniowie, którzy na ostatnim świadectwie osiągnęli średnią na poziomie minimum 4,7. Dodatkowo premiowane są osiągnięcia naukowe i pozanaukowe, np. sportowe czy artystyczne.

W program zaangażowane będą również spółki Grupy Kapitałowej ORLEN. Szczegółową listę spółek, które biorą udział w programie Fundacja ogłosi wkrótce w Intranecie.

Formularze aplikacyjne oraz regulamin konkursu dostępne będą na stronie Fundacji www.orlendarserca.pl w zakładce „Nasza działalność ” / „Program stypendialny”. Aplikacje on-line składać można do 9 listopada, natomiast do 13 listopada na adres Fundacji należy przesłać wersję papierową wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

Programy stypendialne wpisują się w szereg wielu aktywności podejmowanych przez Fundację na polu wspierania edukacji. Od kilku już lat Fundacja pomaga najbardziej utalentowanym młodym chemikom z całej Polski w ramach programu „Mistrzowie Chemii”. Fundacja przyznaje też stypendia naukowe i sportowe podopiecznym Rodzinnych Domów Dziecka z całej Polski oraz, we współpracy z Fundatorem, przekazuje stypendia paraolimpijczykom, zdobywcom medali podczas ostatniej Paraolimpiady w Rio De Janeiro.

 

  

« powrót